Vendégek személyes adatainak GDPR szerinti kezelési szabályzata


(ALPENKLUB SPORT PANZIÓ)

1.) A szabályzat hatálya mely adatok kezelésére terjed ki?

A cég üzletvitelének keretében a GDPR előírásainak megfelelően a vendégek alábbi személyes adatait kezeli:

  • Név, lakcím
  • Telefonszám
  • E-Mail cím
  • Születési dátum
  • Érkezés és távozás napja
  • Diákigazolvány másolata

2.) Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Az adatok kezelése kizárólag a szobafoglalás és a szállásköltségek elszámolása érdekében történik. A személyes adatok alapján történhet kizárólag a többnapos síbérletek előrendelése. 

3.) A személyes adatok tárolásának és harmadik személy részére megvalósuló átadásának módja. 

A személyes adatok tárolása a cég számítógépén történik és továbbadásuk kizárólag a vállalkozó tevékenységét elősegítő feladatok végrehajtásával megbízott szerződő partnerek (Adótanácsadó, könyvelő, Vordernberg Önkormányzata és a sípályát üzemeltető Präbichl Bergbahnen GmbH) részére engedélyezett, ahol az adatokat csupán az arra hivatott személyek tekinthetik meg

A Vállakozó kijelenti, hogy az adatok kezelését a törvényi előírásoknak megfelelően végzi és csak szerződéses feladata ellátása érdekében használja fel azokat. Ezt meghaladó mértékben a személyes adatokat csak azok tulajdonosának hozzájárulásával használhatja fel.

Az adatokat a Vállakozó a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 7 éven át őrzi, utána azokat megsemmisíteni köteles, amennyiben ezt más- magasabb rendű - törvényi szabályozás felül nem írja.

4.) Egyéb használati jogok.

A Vendég tudomásul veszi, hogy az általa rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag jelen Szabályzatban megfogalmazottak szerint használja fel. A Vendég bármely időpontban jogosult személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását indok nélkül megtagadni. Ez esetben azonban elfogadja, hogy ezen döntése a Vállalkozóval létrejött szerződéses viszonyának (síbérletek előzetes megrendelése, szállásfoglalás) azonnali megszakításával jár együtt.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével a Vendég csoportszervezőt bíz meg, ezzel felhatalmazza őt ezen adatainak Vállalkozó részére történő átadására és jelen Szabályzatban rögzítetteknek megfelelő használatára. A felhatalmazással körülményeivel kapcsolatos felelősség a csoportszervezőt  terheli.

Kérése esetén a Vendég jogosult az alábbi elérhetőségen: 8794 Vordernberg, Weidauweg 10, írásban egy részletes tájékoztatást kérni személyes adatainak felhasználási körülményeit illetően.

Copyright © 2018 - AlpenKlub
Az oldalt készítette: Pathy László - www.pcdj.hu
Az oldal karbantartója:
Minden jog fenntartva!